Press release from Companies

Published: 2014-02-27 14:17:47

WntResearch AB: WntResearch förväntas få patent för sin ledande anti-metastatiska peptid produkt Foxy-5 i USA

WntResearch AB (WNT.ST) meddelar att USA’s Patent och Registreringsverk planerar att utfärda ett patent på bolagets produkt Foxy-5 den 18 mars 2014, patentnummer 8.674.060. Patenträttigheten täcker företagets ledande anti-metastatiska peptid produkt Foxy-5 och flera andra peptider såväl som farmaceutiska medel som innehåller dessa peptider. USA’s Patent och Registreringsverk har också beslutat att den normala giltighetstiden som sträcker sig 20 år fr o m registreringsdatum 2006-06-30 kommer att förlängas med ytterligare 789 dagar. Patent för Foxy-5 har redan beviljats i Australien, Kina och Japan.

För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 har en betydande marknadspotential inom onkologiområdet. Foxy-5 representerar ett första klassens koncept för behandling av cancer. Studiedrogen inriktar sig på tumörers metastas process vilken är den främsta orsaken till dödsfall i cancer. Foxy-5 kommer att vara en av de första anti-metastas substanser som någonsin ingått i en klinisk prövning. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte för att påverka behandling av flera vanliga tumörformer såsom bröst-, kolon-och prostatacancer. Om WntResearch AB WntResearch (WNT.ST) är börsnoterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar nya anti-metastas terapier för behandling av cancerpatienter. Bolagets ledande produkt Foxy-5 är i fas 1.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription