Press release from Companies

Published: 2014-03-19 13:31:11

WntResearch AB: WntR meddelar att Foxy-5 visat sig vara säker och väl tolererad och därför kan fortsätta till nästa dos nivå

WntResearch AB (WNT.ST) meddelar att den oberoende säkerhetsdata-övervakningskommittén (SDMC) har utvärderat den första gruppen av patienter som behandlats med Foxy-5 och drar slutsatsen att Foxy-5 har getts utan några säkerhetsproblem och rekommenderar att rekryteringen för nästa dos nivå i den pågående fas I studien kan påbörjas. Målet för den pågående fas 1 studien är att utvärdera säkerheten av Foxy-5 för att hitta en rekommenderbar dos för fas 2 studien. Ett sekundärt mål är att utvärdera en potentiell preliminär anti-metastatisk tumöraktivitet av Foxy-5 hos patienter med solid bröst-, kolorektal- eller prostatacancer. Eftersom detta är en dos-eskaleringsstudie är antalet patienter som ska ingå i denna fas 1 studie okänt men baserat på våra modeller så har vi förberett för att inkludera cirka 30 patienter i den pågående studien.

VD Nils Brünner kommenterar: "Jag är mycket glad att kunna meddela att den första dosen av Foxy-5 visat sig vara säker och tolereras väl, och jag ser fram emot att gå vidare med programmet för att fastställa säkerhet och dos för användning i fas 2 studien. " Om fas 1 studie Fas 1 -studien är en dos-eskalerande studie för att utvärdera säkerhet och dos-begränsande toxicitet och maximalt tolererad dos av Foxy-5 för patienter med metastaserande bröst-, kolorektal- eller prostatacancer för vilka ingen godkänd standard behandling är tillgänglig. Andra mål är att karaktärisera de farmakokinetiska och farmakodynamiska profilerna för Foxy-5 när det ges som en enstaka dos och som multipla doser. Dessutom kommer en potentiell anti-tumöraktivitet också att utvärderas. Studien är en vanlig öppen fas 1 dos-eskalering studie för patienter med metastaserande bröst-, kolorektal- eller prostatacancer. Den rekommenderade dosen för fas 2 kommer att fastställas med hjälp av en vanlig 3 +3 dos-öknings design, där 3 till 6 patienter behandlas vid varje dos nivå och upptrappning till nästa dos nivå är tillåts beroende på resultaten från den tidigare dos nivån. Eskalering till nästa dos nivå kommer att vara beroende av ett godkännande av en oberoende säkerhetsdata-övervakningskommitté. Foxy-5 kommer att administreras som en långsam infusion tre gånger i veckan. För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 har en betydande marknadspotential inom onkologiområdet. Foxy-5 representerar ett första klassens koncept för behandling av cancer. Studiedrogen inriktar sig på tumörers metastas process vilken är den främsta orsaken till dödsfall i cancer. Foxy-5 kommer att vara en av de första anti-metastas substanser som någonsin ingått i en klinisk prövning. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte för att påverka behandling av flera vanliga tumörformer såsom bröst-, kolon-och prostatacancer. Om WntResearch AB WntResearch (WNT.ST) är börsnoterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar nya anti-metastas terapier för behandling av cancerpatienter. Bolagets ledande produkt Foxy-5 är i fas 1.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription