Press release from Companies

Published: 2014-04-22 08:18:49

WntResearch AB: Webbhearing den 23 april 2014

Den 23 april 2014 klockan 10.00 kommer VD Nils Brünner och CFO Thomas Feldthus att finnas tillgängliga via en webbhearing på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) för att informera om bolagets verksamhet och framtid. Alla är välkomna att delta i diskussionen och har möjlighet att ställa frågor både i förhand och under hearingen. Ställ frågor och följ webbhearingen på AktieTorgets hemsida: (hearing.aktietorget.se/default.asp) Informationsträff den 23 april 2014 På kvällen den 23 april 2014 finns även en möjlighet att träffa bolaget i Stockholm. För anmälan till eller ytterligare information om informationsträffen, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på 0431-47 17 00 eller anmalan@sedermera.se. • Stockholm - 23 april 2014 kl. 18.00 - Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23. För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission Telefon: 0431-47 17 00 E-post: info@sedermera.se För ytterligare information, vänligen kontakta Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ) E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 har enligt styrelsens bedömning en signifikant marknadspotential inom behandling av cancersjukdomar. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den metastatiska spridningen av tumörsjukdomen. Metastaser är den vanligaste orsaken till att patienten avlider av sin sjukdom. Foxy-5 är en av de första antimetastatiska produkterna som undersöks i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandling av många stora cancerindikationer, inkluderat bröst-, kolon- och prostatacancer. Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar nu på klinisk utveckling av sin läkemedelskandidat Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription