Press release from Companies

Published: 2014-04-23 10:23:28

WntResearch AB: Teckning från styrelse, ledning och tre största huvudägare

Styrelse, ledning och de tre största huvudägarna har beslutat att teckna totalt cirka 3,6 miljoner kronor i nyemissionen.

Styrelse, ledning och huvudägare har beslutat att teckna i nyemissionen enligt nedan. • Styrelseordförande Peter Buhl - cirka 50 000 kronor. • Styrelseledamot Tommy Andersson (näst största ägare) - cirka 45 000 kronor. • Styrelseledamot Carl Borrebaeck - cirka 50 000 kronor. • Styrelseledamot Lars Larsson - cirka 15 000 kronor. • Styrelseledamot Kjell Stenberg (största ägare) - cirka 2 miljoner kronor. • Lars-Erik Forsgårdh (tredje största ägare) - cirka 1,2 miljoner kronor. • VD Nils Brünner - cirka 110 000 kronor. • CFO Thomas Feldthus - cirka 110 000 kronor. För ytterligare information, vänligen kontakta Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ) E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 har enligt styrelsens bedömning en signifikant marknadspotential inom behandling av cancersjukdomar. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den metastatiska spridningen av tumörsjukdomen. Metastaser är den vanligaste orsaken till att patienten avlider av sin sjukdom. Foxy-5 är en av de första antimetastatiska produkterna som undersöks i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandling av många stora cancerindikationer, inkluderat bröst-, kolon- och prostatacancer. Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar nu på klinisk utveckling av sin läkemedelskandidat Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription