Press release from Companies

Published: 2014-05-21 08:21:05

WntResearch AB: WntResearch presenterar fas 1-studien med Foxy-5 vid ASCO-kongressen måndag 2 juni kl 08:00 AM lokal tid

WntResearch AB meddelar att den pågående fas 1-studien med Foxy-5 kommer att presenteras som poster vid den 50:e årliga ASCO-kongressen (American Society Of Clinical Oncology) på måndag den 2 juni 2014 kl 08.00-11.45AM lokal tid vid McCormick Place Convention Center, S Hall A2 i Chicago, Illinois.

För ytterligare information, vänligen kontakta Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ) E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 har enligt styrelsens bedömning en signifikant marknadspotential inom behandling av cancersjukdomar. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den metastatiska processen och därmed mot spridning av tumörsjukdomen. Metastaser är den vanligaste orsaken till att patienten avlider av sin sjukdom. Foxy-5 är en av de första antimetastatiska produkterna som undersökts i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandling av många stora cancerindikationer, inkluderat bröst-, kolon- och prostatacancer. Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar en helt ny typ av behandling mot cancer som är direkt riktad mot själva metastaseringsprocessen, det vill säga cancercellernas förmåga att sprida sig. WntResearch har en läkemedelskandidat som befinner sig i klinisk fas 1-studie – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5 som befinner sig i preklinisk fas. Bolagets huvudsakliga fokus ligger i nuläget på läkemedelskandidaten Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription