Press release from Companies

Published: 2014-06-10 16:45:37

WntResearch AB: WntResearch på väg att erhålla patent i Europa

WntResearch AB meddelar idag att Europapatentverket den 4 juni informerade företaget om att det ämnar bevilja Europapatent nr EP 1 888 628 så snart företaget vidtagit alla åtgärder som krävs före beviljande. Patentkraven i denna patentansökan omfattar tretton olika peptider, så väl som farmaceutiska kompositioner innefattande peptiderna och användning av peptiderna vid cancerbehandling. Dessa peptider är besläktade med Foxy-5, för vilken WntResearch redan har beviljats patent i Australien, Kina, Japan, Kanada och USA. Foxy-5 är för närvarande i en fas 1, dos eskalerande studie på patienter med solida tumörer.

VD Nils Brünner kommenterar: "Jag är mycket glad att kunna meddela att vår patentstrategi för WntResearch huvudprodukt Foxy-5 fortgår enligt plan. Patent omfattande Foxy-5 har redan beviljats i Australien, Kina, Japan, Kanada och USA. " För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den metastatiska spridningen av tumörsjukdomen. Metastaser är den vanligaste orsaken till att patienten avlider av sin sjukdom. Foxy-5 är en av de första antimetastatiska produkterna som undersöks i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandling av många stora cancerindikationer, inkluderat bröst-, kolon- och prostatacancer. Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar nu på klinisk utveckling av sin läkemedelskandidat Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription