Press release from Companies

Published: 2014-06-11 13:55:39

WntResearch AB: Prekliniska forskningsresultat ger ytterligare stöd för WntResearchs läkemedelskandidat Box-5

WntResearch AB meddelar idag att professor Anderssons forskargrupp vid Lunds Universitet nyligen har fått ett vetenskapligt arbete accepterat för publicering i tidskriften Molecular Oncology (se publikationslista på hemsidan). I denna uppsats visar författarna att en viktig faktor (IL-6) som driver invasion och tumörspridning hos patienter med melanom verkar genom Wnt-5a. Denna förmåga hos IL-6 blockeras av peptiden Box-5. Dessa resultat kommer potentiellt att bredda den terapeutiska användningen av Box-5 vid behandling av melanompatienter.

VD Nils Brünner kommentarer: "Jag är glad att forskningen bakom Box-5 bidrar till att bygga upp och stärka WntResearchs pipeline. Box-5 är för närvarande i preklinisk fas efter företagets ledande kandidaten Foxy-5 som är i en klinisk fas 1 studie på cancerpatienter med solida tumörer utom melanom." För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den metastatiska spridningen av tumörsjukdomen. Metastaser är den vanligaste orsaken till att patienten avlider av sin sjukdom. Foxy-5 är en av de första antimetastatiska produkterna som undersöks i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandling av många stora cancerindikationer, inkluderat bröst-, kolon- och prostatacancer. Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar på klinisk utveckling av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription