Press release from Companies

Published: 2014-06-13 12:44:35

WntResearch AB: Stöd för Foxy-5 programmet vid prostatacancer ifrån oberoende forskare

WntResearch AB meddelar idag att ett mycket intressant abstrakt har publicerats i ”Bone abstracts” under rubriken ”WNT5A har anti-prostatacancer effekt och skyddar mot skelettmetastaser” av forskare från Dresden, Tyskland (följ länken nedan). Rapporten presenterades vid ”European Calcified Tissue Society Congress” som hölls i maj 2014 i Prag, Tjeckien. Resultaten från denna studie bekräftar tidigare resultat publicerade av professor Tommy Andersson och professor Anders Bjartell, Lunds universitet, Sverige att Wnt-5a uttryck i primär prostatacancervävnad förutspår god prognos. Abstraktet beskriver också att prostatacancer cellinjer som uttrycker Wnt-5a uppvisar minskad tillväxt och är mindre metastas benägna än prostatacancer cellinjer som inte uttrycker Wnt-5a. Dessa oberoende forskare drar slutsatsen att ”WNT5A kan fungera som en tumörhämmare vid prostatacancer och föreslår att ”Wnt-5a kan användas som ett nytt terapeutisk mål vid behandling av prostatacancer och för att motverka dess skelettmetastaser”.

VD Nils Brünner kommentarer: ”Publikationen ”WNT5A har anti-prostatacancer effekt och skyddar mot skelettmetastaser” från en oberoende tysk forskargrupp bekräftar och expanderar grunden för att använda Foxy-5 vid behandling av patienter med prostatacancer som har ett lågt uttryck av proteinet Wnt-5a. Dessa spännande resultat stärker ytterligare konceptet att Foxy-5 är ett potentiellt viktigt nytt läkemedel för patienter med prostatacancer”. www.bone-abstracts.org/ba/0003/ba0003OC5.4.htm För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den metastatiska spridningen av tumörsjukdomen. Metastaser är den vanligaste orsaken till att patienten avlider av sin sjukdom. Foxy-5 är en av de första antimetastatiska produkterna som undersöks i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandling av många stora cancerindikationer, inkluderat bröst-, kolon- och prostatacancer. Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar på klinisk utveckling av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription