Press release from Companies

Published: 2014-07-01 11:34:50

WntResearch AB: WntResearch kommer att erhålla patent för Box-5 i Japan

WntResearch AB meddelar idag att det japanska patentverket har skickat ett beslut till WntResearch att man avser att bevilja bolagets patentansökan nr 2011-522940 avseende Box-5-peptiden. WntResearchs Box-5-program befinner sig i preklinisk utveckling. Box-5 är en liten peptid som har en antagonistisk effekt på Wnt-5a aktivitet och som kan användas i framtiden för att behandla patienter som lider av bland annat malignt melanom. Studier pågår för närvarande med målet att klarlägga mekanismerna för Box-5 antagonisten in vivo genom att utforska dess förmåga att motverka tumörspridning (metastasering) av malignt melanom i olika djurmodeller.

VD Nils Brünners kommentarer: "I motsats till de flesta solida cancersjukdomar, så stimulerar Wnt5a tumörspridningen vid malignt melanom. Därför har WntResearchs grundare, professor Tommy Andersson, Lunds universitet, utvecklat en Wnt5a antagonist, som vi hoppas kommer att vara användbart vid behandling av patienter med malignt melanom, en cancersjukdom med ökande incidens och en ofta dödlig utgång. Vi är mycket glada över att ännu ett stort land har beslutat att godkänna företagets patentansökan för Box-5 eftersom det ger företaget frihet att arbeta vidare med Box-5 " För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om Box-5 Box-5 är en anti-metastaserande läkemedelskandidaten i preklinisk utveckling. Box-5 samt Foxy-5 representerar båda ett nytt koncept (”first-in-class”) i behandlingen av patienter med cancer. Båda läkemedelskandidaterna är utvecklade för att störa den metastatiska processen. Spridning av en tumör är den vanligaste dödsorsaken hos cancerpatienter. Box-5 erbjuder en potentiell förändring i behandlingen av patienter med bland annat malignt melanom och magcancer genom att direkt hämmar deras tumörspridning. Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den metastatiska spridningen av tumörsjukdomen. Metastaser är den vanligaste orsaken till att patienten avlider av sin sjukdom. Foxy-5 är en av de första antimetastatiska produkterna som undersöks i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandling av många stora cancerindikationer, inkluderat bröst-, kolon- och prostatacancer. Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar på klinisk utveckling av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription