Press release from Companies

Published: 2014-09-15 17:12:32

WntResearch AB: WntR uppdaterar patentsituationen för Foxy-5 och Box-5

WntResearch AB informerar om att företaget har beviljats ytterligare fem patent. För bolagets produkt Foxy-5 har vi erhållit patent nummer 2 609 221 i Kanada. För bolagets produkt Box-5 har vi erhållit patent nummer 5 583 668 i Japan, patent nummer 2 517 190 i Ryssland och patent nummer ZL200980129491.7 i Kina. För Box-5 har dessutom Europapatentverket utfärdat ett beslut om att bevilja patent nummer 2 328 604, och detta kommer att träda i kraft den 8 oktober 2014. Patent för Foxy-5 har tidigare beviljats i Australien, Japan, Kina och USA, och patent för Box-5 har tidigare beviljats i USA. Förhoppningsvis är ytterligare patent på gång att utfärdas i Europa. Som företaget meddelade i juni har Europapatentverket informerat om att de avser att bevilja patent nummer 1 888 628 avseende peptider relaterade till företagets produkt Foxy-5, men ännu återstår vissa åtgärder från både företaget och Europapatentverket. När det gäller den europeiska ansökan avseende bl a Foxy-5 ser situationen lovande ut, men företaget har ännu inte erhållit besked från Europapatentverket om förestående beviljande. Företaget har dessutom fler patentansökningar som är under behandling hos olika patentverk. För Foxy-5 finns det en patentansökan som fortfarande är under behandling i Indien, och för Box-5 finns det patentansökningar under behandling i Kanada och Indien. VD Nils Brünner kommenterar: "Vi är mycket glada över att patentstrategin fortskrider som planerat." För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om WntResearch: WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar på klinisk utveckling av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription