Press release from Companies

Published: 2014-10-21 12:24:41

WntResearch AB: WntR uppdaterar informationen om att Europapatentverket beviljar patent för peptider relaterade till Foxy-5 - Korrigerad version

Korrigering av rubrik: rubriken har uppdaterats för att klargöra att det nu beviljade patentet inte avser Foxy-5 utan istället Foxy-5 relaterade peptider. WntResearch AB informerar: som meddelades redan i juni och även kommenterades i september har Europapatentverket tidigare informerat om att de avser att bevilja patent nummer 1 888 628 avseende peptider relaterade till företagets produkt Foxy-5. Nu har samtliga kvarstående åtgärder slutförts och Europapatentverket utfärdade därför den 16 oktober 2014 ett beslut om att bevilja detta patent. Europapatentverket informerade samtidigt företaget om att detta patent kommer att träda i kraft den 12 november 2014.

För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar på klinisk utveckling av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription