Press release from Companies

Published: 2014-11-10 09:25:53

WntResearch AB: WntResearch fokuserar rekryteringen av patienter i företagets fas 1 studie med Foxy-5

WntResearch AB meddelar att fas 1 studien med Foxy-5 har nått dosnivåer som motsvarar den effektiva dosnivån i prekliniska modeller utan att någon dosbegränsande toxicitet observerats. Därför har bolaget beslutat att begränsa rekryteringen av patienter till de patienter med störst sannolikhet att svara på Foxy-5. Detta innebär att vi endast kommer att inkludera patienter med prostata-, colon- eller bröstcancer och vars primärtumörer saknar eller bara uttrycker en låg nivå av Wnt-5a proteinet vid Herlev Universitetssjukhus och Rigshospitalets fas 1 Enhet i Köpenhamn. Detta innebär att slutförandet av studien förväntas skjutas fram från Q4 2014 till Q1 2015.

VD Nils Brunner kommenterar: "Vi har nu nått dosnivåer där vår prekliniska arbetet visar att Foxy-5 kan vara effektivt för patienter. Jag är glad att vi inte har sett någon dosbegränsande toxicitet och att vi kan fokusera studien på patienter med cancer typer som vi förväntar oss kommer att ha den högsta sannolikheten svara på behandling med Foxy-5. Detta innebär att tillgången på patienten kommer att minska. Därför är jag glad att välkomna Rigshospitales fas 1 enhet, som har doserat den första patienten, att tillsammans med Herlev Universitetssjukhus delta i WntResearchs Foxy-5 fas 1 dos-eskaleringsstudie, med målet att finna den optimala dosen för den fas 2 studie som nu planeras. " För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar på klinisk utveckling av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription