Press release from Companies

Published: 2015-02-26 17:20:59

WntResearch AB: WntResearch slutför fas-1-studien med Foxy-5 och initierar fas 1b-studie

WntResearch slutför fas 1-studien med Foxy-5 och initierar en explorativ fas 1b-studie för att optimera förutsättningarna för kommande fas 2-studie. WntResearch AB meddelar att de nu inlett behandling av den sista av tre patienter på näst högsta dosen av Foxy-5 (dosnivå 7) i den pågående kliniska fas 1-studien och att man fortfarande inte observerat någon läkemedelsrelaterad toxicitet. Studien kommer att fortsätta som planerat till dosnivå 8. Eftersom det ännu bara är ett mycket begränsat antal patienter som fått biologiskt intressanta doser av Foxy-5 i denna studie, är det inte möjligt att dra några slutsatser om dess effekt. WntResearch har därför beslutat att genomföra en uppföljande fas 1b-studie, så snart den sista patienten har behandlats på högsta dosnivån (dosnivå 8). Det primära målet med denna studie blir att hitta den optimala dosen av Foxy-5, samt bestämma vilka biomarkörer som ska studeras, i den efterföljande randomiserade fas 2-studien. Studien kommer att fokusera på de potentiella biologiska effekterna av Foxy-5 och kommer därför att omfatta studier av biomarkörer på tumörbiopsier och blodprov från utvalda patienter före och efter behandling med Foxy-5.

"Vi har nu nått dosnivåer av Foxy-5 i vår fas 1-studie som är biologiskt intressanta och vi kommer inom kort att slutföra studien som planerat", säger Nils Brünner, VD. "Jag är glad att kunna rapportera att vi inte har observerat några biverkningar, vilket innebär att Foxy-5, i de givna doserna, tolereras väl av patienterna. Antalet patienter som hittills behandlats med relevanta doser är dock för lågt för att man ska kunna dra några säkra slutsatser av behandlingen. Därför tar vi nu nästa steg genom att öka antalet patienter och höja doserna av Foxy-5 i syfte att skapa de mest optimala förutsättningarna för den planerade fas 2-studien" tillägger Nils Brünner. För ytterligare information kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar på klinisk utveckling av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group