Press release from Companies

Published: 2015-03-31 12:11:24

WntResearch AB: WntR presenterar data från Foxy-5 i fas 1 vid tidpunkten för ASCO

WntResearch AB meddelar idag att resultat - från de första 7 dosnivåerna av den snart avslutade fas 1-studien - kommer att presenteras som ett pressmeddelande vid tidpunkten för ASCO-konferensen i månadsskiftet maj-juni. Resultaten kommer inte att presenteras under konferensen som tidigare planerats, eftersom rekommenderad dos för behandling av människor ännu inte har uppnåtts. Eftersom Foxy-5 inte har visat någon toxicitet upp till dosnivå 7, planeras som tidigare meddelats, en fas 1b-studie med Foxy-5 i högre doser. Denna studie kommer att omfatta farmakodynamiska undersökningar för att visa ”proof of concept” för Foxy-5 hos cancerpatienter.

VD Nils Brünner säger, "WntResearch hade planerat att presentera resultatet av dos-upptrappningen vid årets ASCO-kongress. Men då var planen att vi skulle ha nått den rekommenderade dosen för Foxy-5. Nu när vi vet att Foxy-5 inte uppvisar någon toxicitet vid de hittills givna doserna, siktar vi på högre doser i fas 1b-studien för att hitta de mest optimala förutsättningarna för den efterföljande fas 2-studien. Hur som helst, teamet bakom WntResearch kommer att delta vid ASCO i Chicago och vi kommer där att diskutera resultaten med potentiella partners och investerare under enskilda möten." För ytterligare information kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription