Press release from Companies

Published: 2015-04-07 14:51:04

WntResearch AB: WntR förtydligar vilka resultat som kan förväntas från fas 1-studien

WntResearch AB offentliggör idag ett klargörande om vilka data som kan förväntas från den pågående fas 1-studien (dos-eskalering) hos patienter med kolon-, bröst- och prostatacancer och förklarar varför data kommer att presenteras som ett pressmeddelande vid tiden för ASCO (American Society of Clinical Oncology) i stället för under själva mötet.

Som tidigare meddelats hade WntResearch planerat att presentera de första resultaten från den pågående fas 1-studien med Foxy-5 som ett abstract vid ASCO-konferensen i slutet av maj. Eftersom abstractet inte valdes ut för presentation, kommer företaget istället att presentera resultaten, från samtliga 8 dos-nivåer, som ett pressmeddelande så snart data finns tillgängliga. Anledningen till att abstractet inte valdes ut för presentation har inte motiverats av ASCO. Det är dock troligt att den vetenskapliga kommittén tyckt att det saknat nyhetsvärde, eftersom det skrevs och skickades in före studiens avslut och därmed inte innehöll några finala resultat. I den pågående fas 1-studien, som snart kommer att avslutas som planerat på dos-nivå 8, har Foxy-5 hittills inte uppvisat någon toxicitet. Så snart alla data har samlats in och analyserats kommer resultaten att presenteras i en slutrapport som kommer att inkludera toxicitetsdata från alla 8 doser av Foxy-5. Rapporten kommer även att innehålla uppgifter om farmakokinetiska- och farmakodynamiska parametrar såsom biomarkörer, cirkulerande tumörceller och förändringar i genuttryck. En sammanfattning av rapporten kommer att offentliggöras. Fas 1-studien har endast, vilket är normalt, rätt att inkludera patienter med metastaserad sjukdom för vilka det inte finns någon annan tillgänglig behandling. Det innebär att man inte kan förvänta sig att se några effekter på metastas-utvecklingen i denna studie. Anti-metastatiska effekter av Foxy-5 kommer att vara i fokus i den planerade fas 2-studien. VD Nils Brünner förtydligar, "Vi är ledsna att vår senaste information om den pågående fas 1-studien har skapat viss förvirring och spekulationer. Med detta nya pressmeddelande, vill vi försäkra om att vi inte har kännedom om några negativa data för Foxy-5 i den pågående kliniska prövningen. Vi ser fram emot att slutföra studien och att göra resultaten offentliga för allmänheten. Därefter kommer vi att inleda en fas 1b-studie för att skapa bästa möjliga förutsättningar för den fas 2-studie som vi avser att starta i slutet av hösten 2015. " För ytterligare information kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription