Press release from Companies

Published: 2015-09-08 08:33:50

WntResearch AB: WntResearch presenterar Foxy-5 vid onkologikongress

WntResearch meddelar att ett abstract med data för Foxy-5 har accepterats för presentation vid en stor internationell onkolgikongress i Boston den 6 november.

WntResearch har fått ett abstract, med resultat från de prekliniska- och kliniska studierna med Foxy-5, accepterat vid AACR-NCI-EORTC* International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics, 5-9 november i Boston, Massachusetts, USA.

Abstractet kommer att presenteras som en poster, “Targeting the Wnt-5a signalling pathway as a novel anti-metastatic therapy”, fredagen den 6 november mellan 12:15 - 3:15.

VD Nils Brünner säger: "AACR-NCI-EORTC är det främsta internationella mötet för alla som är intresserade av utveckling av läkemedel mot cancer. Mötet lockar representanter från nästan alla läkemedels- och bioteknikföretag som är involverade i utvecklingen av cancerläkemedel. Självklart gör detta mötet till ett utmärkt tillfälle för oss att presentera våra prekliniska- och kliniska resultat med Foxy-5 och att inleda diskussioner med andra intresserade forskare och företag. Jag är mycket glad att WntResearch nu får denna möjlighet och vi ser fram emot att få presentera våra spännande resultat". 

Session ID: Poster Session A
Session Title: Metastasis and Invasion ?
Session Date and Time: Friday Nov 6, 2015 12:15 PM - 3:15 PM
Location: Exhibit Hall C-D
Permanent Abstract Number: A116

*AACR-NCI-EORTC är förkortningen för American Association for Cancer Research, the National Cancer Institute in USA and the European Organization for Research and Treatment of Cancer.

För ytterligare information kontakta:
Nils Brünner, VD
E-post: nbr@wntresearch.com
Telefon: + 45 2614 4708

Om WntResearch
WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription