Press release from Companies

Published: 2015-09-14 08:00:43

WntResearch AB: Meddelar att fas 1-studien med Foxy-5 är avslutad

WntResearch meddelar idag att den sista patienten, i den pågående kliniska fas 1-studien med Foxy-5, har avslutat behandling enligt protokollet på sista dosnivån (dosnivån 8). Därmed stängs fas 1-studien och data kommer nu att analyseras innan en sammanfattande rapport presenteras under Q4. Vissa patienter kommer att kvarstå på behandling så länge deras läkare finner det lämpligt.

VD Nils Brünner säger, "Vi är mycket glada att vi nu har avslutat fas 1-studien med Foxy-5. Vi ser fram emot att gå igenom alla data så att vi så snart som möjligt kan presentera resultatet i en sammanfattande rapport. Vi vill också passa på att uttrycka vår tacksamhet till alla patienter som frivilligt deltagit i studien, till de behandlande läkarna och sjuksköterskorna och till studieteamet från Smerud som tillsammans möjliggjorde studien. Arbetsinsatsen har varit betydande och samarbetet har fungerat väldigt bra, vilket vi hoppas kommer att fortsätta under den kommande fas 1b-studien. Till sist vill jag också tacka alla våra trogna aktieägare som gjort det hela möjligt".

För ytterligare information kontakta:

Nils Brünner, VD

E-post: nbr@wntresearch.com

Telefon: + 45 2614 4708

Om WntResearch

WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription