News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2015-10-01 18:49:30

Alzinova AB: Alzinova utser Per Wester som ny VD

För att leda fortsatta kommersialiseringen av Alzinovas teknologi för behandling av Alzheimers sjukdom och förestående listningsemission inför notering på AktieTorget, tillsätter bolagets styrelse Per Wester som ny VD. Emissionen är ämnad att finansiera bolagets fortsatta pre-kliniska utvecklings­program liksom affärsutvecklings- och marknads­arbete.

Den 30 september 2015 tillträdde Per Wester som ny VD för Alzinova. Bolagets tillfälliga VD Anders Sandberg får därmed fortsatt möjlighet att fokusera på bolagets värdehöjande pre-kliniska arbete i sin roll som Forskningsdirektör.

 -          Att få vara med och utveckla Alzinova känns som ett enormt spännande arbete, berättar Per Wester. Främst tänker jag på alla de patienter och deras anhöriga som kan få glädje av en möjlig förebyggande behandling av Alzheimers. Jag tänker också på de ekonomiska möjlig­heter det innebär att vi kanske kan utveckla ett vaccin mot Alzheimer. Demens beräknas kosta 818 md USD och Alzheimer utgör cirka 70% av demenspatienterna. En enorm summa pengar som vi således kan komma att hjälpa till att hantera, om vi lyckas med våra planer.

Per Wester kommer närmast från Mundipharma AB, ett privatägt läkemedelsföretag, där han som VD etablerade bolaget på den svenska marknaden 1998 och därefter byggt till en marknadsledande position inom smärta och hematologiska mailgniteter. Per har sedan 2011 även innehaft rollen som General Manager Nordic region och där även varit VD i bolagets enheter i övriga Nordiska länder. Tidigare arbetade han på Parke-Davis där han tillsammans med Pfizer lanserade Lipitor på den svenska marknaden. Per har också varit styrelse­ledamot i LIF, den forskande läkemedels­industriföreningen, under 2014-15, liksom i Medicin i Väst, nätverket för företag inom Life Science i västra Sverige under 2010-2013.

-          Alzinova teamet är mycket nöjda med att tillsätta Per som är klippt och skuren för tjänsten som VD i Alzinova, då han har relevanta erfarenheter från branschen och från försäljning inom ett flertal branscher. Vi har genast startat upp arbetet och det ser väldigt lovande ut för Alzinovas framtid att få Per som ledare och driven entreprenör, berättar Björn Larsson, styrelsens ordförande och tillika Marketing & Business Development Director på Abigo Medical AB.

 Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Alzinova i den riktade emissionen och den planerade emissionen inför notering på AktieTorget.  

 För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Per Wester – VD
 
Telefon: 070-837 44 33
 
E-post: info@alzinova.com

  

Om Alzinova AB 
Alzinova
AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolaget tillhandahåller en patenterad teknologi som möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa det kroppsegna toxin som ger upphov till sjukdomen. Alzinovas fokusområde är utvecklingen av vaccin – ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures (f.d. GU Holding). Bolaget stöds av och är lokaliserat till GU Ventures inkubator i Göteborg. 

Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB