Press release from Companies

Published: 2015-11-10 17:40:02

WntResearch AB: Presenterar en kommentar till fas 1-studien med Foxy-5

WntResearch meddelar idag att en kommentar till från bolaget rörande resultatet från fas 1-studien med Foxy-5 kommer att redovisas på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) under kvällen den 10 november. Kommentaren kommer att placeras under rubriken "Investor & media", underrubrik "Evenemang & presentationer".

VD Nils Brünner förklarar: "Den nyligen presenterade interimsrapporten från den kliniska fas 1-studien med Foxy-5 har väckt en hel del frågor. Detta har föranlett oss att skriva ett förtydligande som klargör hur WntResearch värderar de resultat som hittills uppnåtts."

För ytterligare information kontakta:

Nils Brünner, VD

E-post: nbr@wntresearch.com

Telefon: + 45 2614 4708

Om WntResearch

WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription