Press release from Companies

Published: 2015-12-02 17:37:18

WntResearch AB: WntResearch: De prekliniska toxikologistudierna för Foxy-5 är nu avslutade

WntResearch meddelar idag att de prekliniska toxikologistudierna med Foxy-5 på råtta och hund har slutförts. Ingen toxicitet har observerats.

De sista prekliniska toxikologistudierna för Foxy-5 hos råtta och hund har avslutats. Inga negativa effekter har observerats på någon given dos, vare sig på råtta eller hund. Den enda rapporterade observationen var att han-råttor visade en något minskad kroppsvikt vid den högsta dosen, medan denna tendens inte sågs hos hon-råttor eller hund, oavsett kön. Det är värt att nämna att djuren under studietiden fick Foxy-5 varje dag (under 6 månader för råtta och 9 månader för hund) medan patienterna i den nyligen avslutade fas 1-studien (se tidigare pressmeddelande per den 5 november) endast behandlades med Foxy-5 tre gånger per vecka.

VD Nils Brünner förklarar: "Vår plan har varit att kombinera Foxy-5 med standard kemoterapi för att angripa cancercellerna från olika håll. De nya resultaten, tillsammans med resultaten från vår nyligen avslutade kliniska fas 1-studie, gör oss övertygade om att Foxy-5 är en icke-toxisk substans. Därför kommer vi att kunna kombinera Foxy-5 med nästan alla typer av kemoterapi och kanske även med nyare biologiska läkemedel. Jag är mycket nöjd med dessa resultat och vi ser fram emot att fortsätta den spännande resan med Foxy-5 genom att snarast initiera den planerade fas 1b-studien."

För ytterligare information kontakta:
Nils Brünner, VD
E-post: nbr@wntresearch.com
Telefon: + 45 2614 4708

Om WntResearch
WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription