Press release from Companies

Published: 2015-12-14 17:30:14

WntResearch AB: WntResearch har lämnat in tillståndsansökan för fas 1b-studien

WntResearch meddelar idag att en ansökan om tillstånd att starta den kliniska fas 1b-studien med Foxy-5 har lämnats in till de danska hälsovårdsmyndigheterna.

Nils Brünner, VD: "Detta är en mycket viktig milstolpe för WntResearch. Jag är säker på att fas 1b-studien kommer att ge oss den information vi behöver för att optimera den efterföljande pivotala kliniska fas 2-studien. Den stora skillnaden mellan fas 1- och 1b-studierna och fas 2-studien ligger i rekryteringen av patienter. De två förstnämnda rekryterar patienter som redan har metastaserad sjukdom och för vilka den behandlande läkaren inte har någon ytterligare rutinmässig behandling att erbjuda. Däremot kommer fas 2-studien endast att rekrytera nyopererade cancerpatienter utan några tecken på metastaser. Således kommer fas 2-studien att ge oss det slutliga svaret kring den anti-metastaserande effekten av Foxy-5. "

För ytterligare information kontakta:
Nils Brünner, VD
E-post: nbr@wntresearch.com
Telefon: + 45 2614 4708

Om WntResearch
WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription