Press release from Companies

Published: 2015-12-22 08:26:02

WntResearch AB: Svenskt onkologicenter kommer att delta i fas 1b-studien med Foxy-5

WntResearch meddelar idag att Onkologiska kliniken och Kliniska Prövningsenheten (Fas I), FoU-Centrum vid Skånes universitetssjukhus i Lund kommer att delta som ett prövningscenter i den kliniska fas 1b-studien med Foxy-5. Fas 1b-studien kommer att startas så snart tillståndsansökan för studien har beviljats (se pressmeddelande 2015-12-14).

Nils Brünner, VD: "Vi är mycket glada att vi kan utöka antalet kliniker för den kommande fas 1b-studien med ett svenskt center. Detta ger förutsättningar för en ännu mer effektiv rekrytering av patienter till studien."

För ytterligare information kontakta:
Nils Brünner, VD
E-post: nbr@wntresearch.com
Telefon: + 45 2614 4708

Om WntResearch
WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription