Press release from Companies

Published: 2015-12-28 17:31:07

WntResearch AB: WntResearch förstärker ledningsgruppen genom att utse ny VD

För att kunna fokusera helt och hållet på den kliniska utvecklingen inom WntResearch, meddelar bolaget idag att VD Nils Brünner, på egen begäran, lämnar sin roll som VD för att istället fortsätta som Medicinsk Chef i bolaget. Till ny VD för WntResearch har utsetts Henrik Lawaetz. Förändringen träder i kraft vid årsskiftet.

WntResearch har nyligen avslutat en fas 1-studie med företagets första läkemedelskandidat, Foxy-5. Företaget är på väg in i en intensiv klinisk fas då man inom kort startar upp en fas 1b-studie, samtidigt som man fortsätter planera för den efterföljande fas 2-studien. I och med den höga arbetsintensiteten just nu, har nuvarande VD Nils Brünner uttryckt starka önskemål till Styrelsen om att få fokusera enbart på företagets kliniska utveckling och därmed lämna ifrån sig det administrativa ansvaret för företaget. Styrelsen har därför från och med den 1 januari 2016 utnämnt Henrik Lawaetz till ny VD för WntResearch. Nils Brünner kommer hädanefter att ansvara för och fokusera på företagets kliniska utvecklingsprogram i rollen som Medicinsk Chef.

Styrelseordförande Peter Ström ser mycket positivt på förändringarna: ”Vi är mycket glada att vi nu hittat en lösning som gör att vi kan förstärka Ledningsgruppen, samtidigt som Nils Brünner kan få möjlighet att fokusera helt på den kliniska utvecklingen i bolaget. Nils har gjort ett fantastiskt arbete som VD och han är en unik person, som är svår att ersätta. Men nu är vi så lyckligt lottade att vi fortfarande kommer att kunna utnyttja Nils stora kompetens inom hans specialområden. Med Henrik Lawaetz får vi in ny kompetens med stor erfarenhet från affärsutveckling och ledarskap inom Life Science-området. Henrik har inte bara en mångårig erfarenhet från uppstart, drift och affärsutveckling av forskningsinriktade biotech-företag, han är också själv läkare i grunden.”

Avgående VD Nils Brünner kommenterar: ”Jag är mycket nöjd med den nya situationen. Jag ser fram emot ett fruktbart samarbete med Henrik och att få fortsätta leda den kliniska utvecklingen av Foxy-5.”

För mer information om Henrik Lawaetz hänvisar bolaget till sin hemsida:
www.wntresearch.com

För ytterligare information kontakta:
Peter Ström, Styrelseordförande
E-post: peter.strom@btinternet.com
Telefon: + 46 737153587

Om WntResearch
WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription