Press release from Companies

Published: 2016-02-26 12:20:50

WntResearch AB: Information avseende publicerad felaktig artikel om nyemission

Med anledning av frågor avseende en artikel publicerad i World News Report den 22 februari 2016 avseende att WntResearch AB skulle ha genomfört en nyemission omfattande 0,33 miljoner USD, klargörs härmed att artikeln är felaktig. WntResearch AB har inte genomfört ovanstående transaktion under 2016. Informationen i artikeln härrör från ett pressmeddelande publicerat av WntResearch AB den 27 maj 2013. Bolaget har sökt World News Report, men har ännu inte erhållit svar om varför artikeln publicerats.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD

E-mail: hl@wntresearch.com

Telefon: + 45 2013 5298

Om WntResearch

WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering). Företaget verkar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. WntResearch är baserat på forskning från professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet. Deras forskning syftar till att utveckla innovationer baserade på proteinet Wnt-5a och dess roll vid cancer. WntResearch har förutom Foxy-5 i klinisk fas 1 ett utvecklingsprogram - Box-5. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription