Press release from Companies

Published: 2016-02-29 08:01:01

WntResearch AB: WntResearch meddelar slutresultaten från fas 1-studien med Foxy-5

Slutresultaten bekräftar de positiva resultat som preliminärt presenterads i november 2015. Dessutom har det framkommit mycket användbar information för den fortsatta kliniska utvecklingen.

Resultaten visar att ingen dosbegränsande toxicitet för Foxy-5 kan konstateras vid någon av de 8 dosnivåer som undersökts i studien. Låg toxicitet ger de bästa förutsättningarna för att Foxy-5 ska kunna kombineras med annan cancerbehandling.

Från de två patienter där vi erhöll tumörprover, både före och efter behandling med Foxy-5, konstaterades en markant nedreglering av vissa genprodukter som är väsentliga för tumörspridning. Även om dessa fynd inte bevisar en biologisk effekt, så kommer de att ha stor betydelse för studier av biologiska markörer i den just påbörjade kliniska fas 1b studien.

Vi har sett fram emot slutresultaten från fas 1-studien. De bekräftar de fynd som redan presenterades i den preliminära rapporten och vi har fått ett mycket bra underlag för den vidare kliniska utvecklingen”, säger Henrik Lawaetz, VD på WntResearch.

Slutresultaten sammanfattas och diskuteras i ett Nyhetsbrev som kommer att publiceras på bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lawaetz, CEO WntResearch,
Tel. +46 (0) 72 702 4694
E-post hl@wntresearch.com

Om WntResearch:
WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och prostatacancer. WntResearch arbetar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. WntResearch är baserat på forskning från professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet, där de arbetar med att utveckla innovationer baserat på proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. WntResearch har förutom Foxy-5 i klinisk fas 1 ett utvecklingsprogram Box-5, som är en kompletterande peptid till Foxy-5 med potential att motverka metastasering i andra tumörformer än där Foxy-5 verkar. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

För mer info se http://www.wntresearch.com/

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription