Press release from Companies

Published: 2016-05-17 08:19:35

WntResearch AB: Valberedningens förslag till styrelse i WntResearch

WntResearch meddelar idag att bolagets valberedning lämnat nedanstående förslag till beslut på årsstämman den 27 maj 2016.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Peter Ström, Tommy Andersson och Kjell Stenberg. Vidare föreslås nyval av Ulf Björklund, Bengt Glimelius och Birgit Stattin-Norinder. Peter Ström föreslås för omval som styrelsens ordförande. Peter Buhl Jensen, Carl Borrebaeck och Lars Larsson har avböjt omval. Arvode föreslås utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 75 000 kr till övriga styrelseledamöter.

Ulf Björklund (f. 1956), M.Sc. i farmaci från Uppsala universitet, har varit internationellt verksam inom forskning, utveckling, registrering och kommersialisering av läkemedel i mer än 30 år. Han var under nära 10 år VD för OxyPharma. Dessförinnan var Ulf verksam inom Pharmacia-koncernen, bland annat som Head Clinical Operations Nordic Countries, Regional Clinical Operation Director och Section Manager Ophthalmology. Han har de senaste 5 åren varit VD för Aprea AB, en befattning som han helt nyligen lämnat.

Bengt Glimelius (f. 1946), Professor emeritus i onkologi vid Uppsala universitet, har fram till sin pensionering år 2014 ansvarat för vården av patienter med gastrointestinal cancer vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Hans huvudsakliga forskningsområden är tumörbiologi, gastrointestinal cancer, malignt lymfom, strålterapi och psykosocial omvårdnad. Bengt har publicerat fler än 500 forskningsartiklar och handlett ett femtiotal doktorander. Han har en framträdande position som internationell föredragshållare, moderator och medlem av ett stort antal akademiska organisationer, och är fortfarande verksam som konsult vid Uppsala Akademiska Sjukhus.

Birgit Stattin Norinder (f. 1948), M.Sc. i farmaci från Uppsala universitet, har omfattande erfarenhet från internationella läkemedels- och bioteknikföretag. Hon har ansvarat för flera forsknings- och utvecklingsavdelningar vars arbete resulterat i ett antal nya läkemedel. Hon har haft uppdrag som VD och styrelseordförande i Prolifix Ltd, Senior VP Global Product Development Pharmacia & Upjohn och Director Int. Reg. Affairs Division, Glaxo Group Research Ltd. Birgit har också haft flera styrelseuppdrag i europeiska bioteknikföretag. Hon är för närvarande styrelseledamot i AddLife AB, Nicox SA, Hansa Medical AB och Jettesta AB.

Valberedningen i WntResearch består av bolagets två största aktieägare, Kjell Stenberg och Tommy Andersson samt styrelsens ordförande, Peter Ström.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Om WntResearch
WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering). Företaget verkar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. WntResearch är baserat på forskning från professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet. Deras forskning syftar till att utveckla innovationer baserade på proteinet Wnt-5a och dess roll vid cancer. WntResearch har förutom Foxy-5 i klinisk fas 1 ett utvecklingsprogram - Box-5, som är en kompletterande peptid till Foxy-5 med potential att motverka metastasering i andra tumörformer än där Foxy-5 verkar. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group