Press release from Companies

Published: 2016-07-15 08:47:57

WntResearch AB: Styrelseförändring i WntResearch

WntResearch meddelar idag att en av bolagets styrelseledamöter, professor Bengt Glimelius, utsetts att leda Socialstyrelsens arbete med uppdatering av de nationella rekommendationerna om vård vid tjock- och ändtarmscancer. Då detta uppdrag inte är förenligt med styrelseengagemang i läkemedelsbolag, har professor Glimelius meddelat att han kommer lämna sin position i WntResearch. Han kommer dock stå till bolagets fortsatta förfogande i en roll som fristående medicinsk rådgivare. 

Vi gratulerar Bengt Glimelius till det prestigefyllda uppdraget att leda Socialstyrelsens viktiga arbete med att uppdatera de nationella vårdrekommendationerna och ser fram emot hans fortsatta stöd i en mer fristående konsultroll”, säger Peter Ström, Styrelseordförande i WntResearch.

Bengt Glimelius kommer att lämna sin position som styrelseledamot i WntResearch i augusti 2016.  

För ytterligare information kontakta:
Peter Ström, Styrelseordförande, WntResearch

E-mail: peter.strom@btinternet.com
Telefon: 073 715 3587

Om WntResearch
WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering). Företaget verkar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. WntResearch är baserat på forskning från professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet. Deras forskning syftar till att utveckla innovationer baserade på proteinet Wnt-5a och dess roll vid cancer. WntResearch har förutom Foxy-5 i klinisk fas 1 ett utvecklingsprogram - Box-5, som är en kompletterande peptid till Foxy-5 med potential att motverka metastasering i andra tumörformer än där Foxy-5 verkar. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com 

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription