Press release from Companies

Published: 2016-08-24 08:08:04

WntResearch AB: WntResearch genomför organisatoriska förändringar

WntResearch meddelar idag att bolaget förstärker organisationen genom rekryteringen av Dennis Henriksen till en nyinrättad tjänst som Chief Technical Officer. Samtidigt har en rekryteringsprocess inletts för att finna en efterträdare till bolagets Chief Medical Officer Nils Brünner, som lämnar bolaget vid årskiftet och i stället föreslås invald i bolagets styrelse.

Genom inrättandet av tjänsten som Chief Technical Officer och rekryteringen av Dennis Henriksen stärks bolagets kompetens och resurser inom det regulatoriska området, utförandet av kliniska prövningar, produktionsplanering och patentärenden.

Dennis Henriksen (f. 1962), M.Sc. i kemiteknik från Danmarks Tekniska Universitet och Ph.D. i bioorganisk kemi från Köpenhamns universitet, har sedan mer än 20 år innehaft ledande positioner i bioteknikföretag. Han har stor erfarenhet av forskning, utveckling, registrering och kommersialisering av läkemedel och har bland annat arbetat som vice VD för BioNebraska Inc i USA där han var ansvarig för bolagets forskning och utveckling. Dennis Henriksen tillträder sin nya tjänst med omedelbar verkan.

”Vi är glada att kunna välkomna Dennis Henriksen till WntResearch. Hans erfarenhet och kompetens kommer stärka bolaget i förberedelserna inför den kommande fas 2-studien av läkemedelskandidaten Foxy-5 samt i det fortsatta prekliniska arbetet med läkemedelskandidaten Box-5”, säger Henrik Lawaetz, VD, WntResearch.

Vidare meddelar WntResearch att Chief Medical Officer Nils Brünner aviserat att han kommer lämna bolaget vid utgången av 2016. Nils Brünner blir 65 år i början av 2017 och med den ökade arbetsbörda som är kopplad till förberedelserna och genomförandet av den planerade fas 2-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5 har bolaget och Nils gemensamt bedömt det lämpligt att starta processen för att finna en lämplig efterträdare. Nils Brünner har varit aktiv i WntResearch sedan 2008 och spelat en central roll i bolagets värdebyggande. Han kommer att föreslås invald i bolagets styrelse.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.  

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.  

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription