Press release from Companies

Published: 2016-08-25 08:40:49

WntResearch AB: WntResearch lämnar uppdatering om den pågående fas 1b-prövningen med Foxy-5

WntResearch meddelar idag att fas1b-studien av Foxy-5 – en läkemedelskandidat för att förhindra tumörspridning – efter godkänd säkerhet på avslutad dosnivå tre i fas 1b-prövningen nu gått vidare till nästa dosnivå i Danmark. Dosering av patienter har dessutom kunnat påbörjas i Storbritannien, medan bolaget beslutat att inte utvidga studien till ytterligare prövningscentra. 

Vid sidan av studiens primära prövningscentra i Danmark har dosering av patienter nyligen kunnat påbörjas vid Northern Centre for Cancer Care (NCCC), Freeman Hospital i Newcastle, Storbritannien. Efter samråd med det svenska Läkemedelsverket har bolaget beslutat att avstå från den tidigare planerade utvidgningen av studien till Skånes Universitetssjukhus. Bakgrunden till beslutet är att den nya beredning av Foxy-5 som skall användas i den kommande fas 2-prövningen och som också skulle använts i fas 1b-prövningen vid Skånes Universitetssjukhus inte beräknas bli tillgänglig förrän efter årsskiftet.

”Det är tillfredsställande att studien fortsätter att löpa enligt plan vid våra primära prövningscentra i Danmark och att de första patienterna nu även doseras vid Freeman Hospital i Storbritannien. Studieresultaten kommer ge oss ett viktigt beslutsunderlag i god tid inför starten av en fas 2-prövning nästa år ”, säger Henrik Lawaetz, VD på WntResearch.   

Fas 1b-studien med Foxy-5 utförs i patienter med avancerad och metastaserad tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer vars primärtumörer uppvisar ett lågt eller inget uttryck av Wnt-5a. Det primära syftet med fas 1b-studien är att skapa ett solitt underlag för beslut om vilka doser som skall ingå i den fas 2-studie som förväntas starta under 2017.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Om WntResearch
WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com  

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB