Press release from Companies

Published: 2016-09-05 08:24:08

WntResearch AB: WntResearch utnyttjar aktiehandelstjänst för att stimulera till en stabilare handel i bolagets aktie

WntResearch meddelar idag att bolaget tecknat avtal med Recall Capital avseende aktiehandelstjänsten Q2Trade™. Detta i syfte att minska marknadsrisken och stimulera till en stabilare handel i bolagets aktie.  

Q2Trade™ är en strikt matematisk modell baserad på historiska handelsdata och används för att erhålla en stabilare handel i ett bolags aktie.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription