Press release from Companies

Published: 2016-09-06 08:23:50

WntResearch AB: WntResearch har erhållit besked om godkännande från det kanadensiska patentverket för läkemedelskandidaten Box-5

WntResearch har mottagit ett besked om godkännande från det kanadensiska patentverket, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), för sin läkemedelskandidat Box-5 och andra liknande peptider för behandling av hud- och magcancer.

Box-5 är för närvarande i preklinisk utvecklingsfas.

VD Henrik Lawaetz kommentar: ”Det är mycket glädjande att Kanadensiska patentverket beviljat vår ansökan för vår läkemedelskandidat Box-5. Vi har sedan tidigare ett patentskydd för vår längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 i Kanada och att vi nu även har Box-5 under patentskydd är helt i linje med vår patentstrategi”

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription