Press release from Companies

Published: 2016-12-28 14:43:19

MenuCard AB: Noteringsemissionen slutförd - nu är det dags att accelerera tillväxten

Den 22 december 2016 avslutades teckningstiden i MenuCard AB´s noteringsemission. Emissionen tecknades till ca 15 MSEK inklusive teckningsåtagande, teckningsgarantier och apport. MenuCard tillförs därmed ca 9,5 MSEK kontant före emissionskostnader vilket stärker Bolaget och dess möjligheter att utveckla sin ledande marknadsposition i Danmark och fortsätta etableringen i Sverige. Avräkningsnotor skickas ut den 28 december 2016.

VD Kim Lykke Sommer kommenterar:

Stort tack till alla våra nya aktieägare som prioriterade att lära känna oss under den hektiska tid som julen innebär. Noteringen är ett viktigt steg för MenuCards tillväxtresa och vi är glada över att ha fått nästan 500 nya ambassadörer för vår fantastiska produkt. Vi skall göra allt för att återgälda den tillit som visats oss och bjuder samtidigt våra nya aktieägare välkomna som användare av MenuCard app´en. Vi är nöjda med resultatet och det är nu tid att fokusera till 100% på verksamheten och de många möjligheter som börsnoteringen ger oss. Detta arbete ser jag fram emot att få leda.

Tilldelning
Emissionen om sammanlagt 20,4 MSEK tecknades till ca 73% och Bolaget tillfördes ca 9,5 MSEK kontant före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 1,8 MSEK. I och med emissionsutfallet kan vi tillgodose samtliga tecknares önskemål och ge full tilldelning.

Första dag för handel på AktieTorget
Första dag för handel i Bolagets aktier av serie B beräknas bli den 23 januari 2017.

Den handlade aktiens kortnamn: MENU.
Den handlade aktiens ISIN-kod: SE0009383615

Antal aktier och aktiekapital
När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i MenuCard AB att uppgå till 8 178 467 aktier, varav 3 532 966 av serie A och 4 645 501 av serie B. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 022 308,375 SEK. Därutöver kommer det att finnas utestående teckningsoptioner som ger rätt att teckna sammanlagt högst 1 608 639 aktier av serie B.

För ytterligare information kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD
Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail:   kim@menucard.dk

MenuCard digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt: MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt, från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard grundades i Danmark och samarbetar med mer än 100 företag som har över 200.000 anställda och har avtal med mer än 200 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av den danska Finanstilsyn, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. www.menucard.se  

Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB