Press release from Companies

Published: 2017-01-20 08:11:56

MenuCard AB: Ny beräknad första handelsdag på AktieTorget - 6 februari 2017

För att säkerställa att alla nya aktieägare hinner få sina aktier i MenuCard innan första handelsdagen, har bolaget tillsammans med sina rådgivare beslutat att flytta fram första handelsdag två veckor.

Den 22 december 2016 avslutades teckningstiden i MenuCard AB´s noteringsemission. Cirka 500 investerare, varav cirka hälften är danska, valde att teckna aktier i emissionen. Aktieägare med VP-konton hos Euroclear Sweden bör ha aktierna på sina konton omkring den 25 januari, svenska depåkunder omkring den 27 januari, och danska investerare bör ha erhållit leverans omkring den 31 januari.

Första dag för handel i Bolagets aktier av serie B beräknas bli den 6 februari 2017.

Den handlade aktiens kortnamn: MENU.
Den handlade aktiens ISIN-kod: SE0009383615

Antal aktier och aktiekapital
Det totala antalet aktier i MenuCard AB är 8 178 467 aktier, varav 3 532 966 av serie A och 4 645 501 av serie B. Aktiekapitalet uppgår till 1 022 308,375 SEK. Därutöver kommer det att finnas utestående teckningsoptioner som ger rätt att teckna sammanlagt högst 1 608 639 aktier av serie B.

För ytterligare information kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD

Telefon:              +45 23 83 20 25

E-mail:                kim@menucard.dk

Vid frågor avseende leverans av aktier kontakta:

Eminova Fondkommission AB

Telefon:             +46 8 684 211 00

E-mail:                info@eminova.se

MenuCard digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt: MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt, från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard grundades i Danmark och samarbetar med mer än 100 företag som har över 200.000 anställda och har avtal med mer än 200 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av den danska Finanstilsyn, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. www.menucard.se

Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB