Press release from Companies

Published: 2017-02-21 08:16:03

WntResearch AB: WntResearch lämnar uppdatering om den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten Foxy-5

WntResearch meddelar idag att den sista av totalt 12 patienter inkluderats i den dosfinnande delen av en fas 1b-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5. Detta bedöms möjliggöra ett beslut om dosnivå för den planerade fas 2-studien under våren. Vidare meddelas att bolaget inlett en retrospektiv studie av tumörprover, vars resultat kommer vara vägledande för den fortsatta utvecklingen av Foxy-5.

Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellers rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. I den pågående fas 1b-studien utvärderas läkemedelskandidaten i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. Signaler på biologisk effekt som kan utgöra underlag för dosbestämmande har redan observerats i studien.

Det förväntas att beslut om lämplig dos för den planerade fas 2-studien kan fattas baserat på resultat från den dosfinnande delen av fas 1b-studien, där totalt 12 patienter erhåller Foxy-5 i fyra olika dosnivåer. I fas 1b-studiens avslutande del (expansion group) behandlas ytterligare tre patienter med den valda dosen för fas 2-studien, vilken planeras inledas senare i år.

”Vi ser fram emot att nu kunna avsluta fas 1b-studien och definiera dos för den kommande fas 2-studien, vilken beräknas starta senare i år. Att vi redan kunnat konstatera en biologisk effekt av denna unika läkemedelskandidat mot tumörspridning är naturligtvis mycket glädjande”, säger Henrik Lawaetz, VD, WntResearch AB.

Ett annat betydelsefullt underlag för utformningen av fas 2-prövningen är resultaten från en retrospektiv studie av tumörprover från patienter med tjock- och ändtarmscancer. WntResearch har nyligen erhållit nödvändiga myndighetstillstånd och studien har nu inletts.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail:
hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription