Press release from Companies

Published: 2017-04-13 08:30:13

WntResearch AB: WntResearch senarelägger offentliggörandet av årsredovisningen avseende versamhetsåret 2016

WntResearch meddelar idag att bolaget har beslutat att senarelägga offentliggörandet av årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2016 till senast 27 april 2017.  

WntResearch har beslutat att senarelägga offentliggörandet av årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2016 till senast 27 april 2017. Årsredovisningen var tidigare planerad att offentliggöras 13 april 2017. Årsstämman påverkas inte av det senarelagda offentliggörandet och årsstämman är fortsatt planerad att genomföras 18 maj 2017.                   

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 13 april 2017

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription