Press release from Companies

Published: 2017-05-22 16:18:41

MenuCard AB: Justerat förslag till styrelse i MenuCard AB

Aktieägare, som representerar mer än 60 procent av rösterna i MenuCard AB (”MenuCard”), föreslår att sex styrelseledamöter ska utses samt att Frederik Bruhn, Søren Jonas Bruun, Mikkel Jespersen, Nikolai Kronborg och Christian Peytz omväljs som styrelseledamöter på MenuCards årsstämma den 23 maj 2017 samt att Michael Kjær nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Styrelsen förväntar att konstituera sig med Michael Kjær som ordförande. Bolagets nuvarande styrelseordförande, Christian Peytz, avser att fortsätta som styrelseledamot. Michael Kjær har för avsikt att investera i MenuCard.

MenuCard upplever fortsatt tillväxt i verksamheten och bolaget förbereder sig för att växa internationellt, i enlighet med tidigare kommunicerade planer. Bolagets styrelse utvärderar även, som tidigare meddelat, möjligheterna att genomföra kapitalanskaffning för att säkerställa den fortsatta expansionen i Danmark och utomlands. I samband med detta har aktieägarna och den sittande styrelsen önskat att förstärka bolaget med en stark kommersiell profil, som både har kunskap om retailbranschen och bred erfarenhet från investeringsverksamhet och styrelsearbete i noterade bolag. Justeringen av förslaget avser att Martin Sattrup Christensen inte föreslås för omval.

Om Michael Kjær

Michael Kjær, född 1956, som nu föreslås väljas in som ordinarie styrelseledamot i MenuCard, har omfattande erfarenhet av styrelse- och ledningsuppdrag, strategiutveckling, detaljhandel, marknadsföring och försäljning, redovisning samt fond- och investeringsbolag. Michael Kjær kommer senast från ett uppdrag som VD på F GROUP A/S sedan 2001. Michael Kjær är numera styrelseordförande i Kraks Fond, Artha Holding A/S, Telecentret A/S och Realfiction ApS som är i noteringsproces. Kjær är dessutom vice ordförande i noterade Brdr. A&O Johansen A/S, samt innehar styrelseuppdrag i Jacobsgaard Investment Advisory ApS. Dessutom är Michael Kjær expertdomare i Sø-Handelsretten i Köpenhamn.

Christian Peytz, nuvarande styrelseordförande i MenuCard, kommenterar:

”Det gläder mig att välkomna Michael till MenuCards styrelse. Michael kommer in vid en viktig tidpunkt i bolagets utveckling; samtidigt som vi upplever vår hittills starkaste tillväxt. Det finns många nya uppgifter och möjligheter som är resultat av att MenuCard nu är ett noterat bolag. Därför är det nu ett bra tillfälle för mig att lämna stafettpinnen vidare till Michael. Jag fortsätter mitt engagemang i MenuCards styrelse med särskilt fokus på vidareutveckling av de digitala kompetenserna i bolaget.”

Michael Kjær kommenterar:

”Jag har följt MenuCard under en längre tid och är imponerad över de framsteg som bolaget har gjort. Det är min uppfattning att MenuCard har etablerat en unik och skalbar affärsmodell som har potential både i Danmark och utomlands. Tillsammans med ledningen och resten av styrelsen ser jag fram emot att stå i spetsen för denna utveckling.”


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Christian Peytz, styrelseordförande, MenuCard
Telefon: +45 4040 5770
E-post: cp@peytz.dk
https://menucard.dk/

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2017. 

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 120 företag som har över 400 000 anställda. MenuCard har även avtal med fler än 280 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 

Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB

Subscription