Press release from Companies

Published: 2017-08-14 08:00:21

WntResearch AB: Samtliga patienter färdigbehandlade i WntResearchs fas 1b-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5

WntResearch meddelar idag att samtliga patienter nu genomfört behandlingen i expansionsgruppen av en fas 1b-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5, som utvecklas för att förhindra tumörspridning i patienter med vissa vanliga typer av cancer. Därmed är fas 1b-studien avslutad och bolaget kan fortsätta planeringen av en randomiserad fas 2-studie med Foxy-5.

Preliminära resultat från studiens dosfinnande del visade att Foxy-5 har en god säkerhetsprofil och ger tydliga signaler på biologisk effekt. Baserat på dessa positiva resultat valdes en dosnivå för utvärdering i ytterligare några patienter, vilka nu slutfört sin behandling. Vald dosnivå kommer utvärderas i en kommande fas-2 studie.  

"Slutförandet av fas 1b-studien med Foxy-5 är en viktig milstolpe för WntResearch. Med den avslutade kliniska studien som grund kan vi nu gå vidare och planera inför den fortsatta utvecklingen av vår unika läkemedelskandidat mot tumörspridning", säger Henrik Lawaetz, vd, WntResearch AB.

Fas 1b-studien genomfördes på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst under en tre veckors behandlingsperiod. Några patienter valde, i samråd med sin läkare, att fortsätta behandlingen under ytterligare några veckor efter det att den formella studieperioden avslutats. Foxy-5 uppvisade en fortsatt god säkerhetsprofil hos dessa patienter.

"Det framgångsrika genomförandet av fas 1b-studien, och de nyligen annonserade positiva preliminära resultaten från en retrospektiv studie, utgör ett utmärkt underlag för att utforma fas 2-studien på ett optimalt sätt", kommenterar Henrik Lawaetz, vd, WntResearch.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2017.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription