Press release from Companies

Published: 2017-08-25 08:15:00

WntResearch AB: WntResearchs vd Henrik Lawaetz lämnar sin position

WntResearch meddelar idag att bolagets verkställande direktör, Henrik Lawaetz, beslutat att lämna sin position. Styrelseledamoten Ulf Björklund har utsetts till tillförordnad vd, och en rekryteringsprocess kommer inledas för att finna en permanent efterträdare. Henrik Lawaetz frånträder sin position som vd omedelbart, men står till bolagets förfogande under sin uppsägningstid.  

Ulf Björklund är apotekare med över 30 års erfarenhet från utveckling och kommersialisering av läkemedel. Bland tidigare positioner märks rollerna som vd för Aprea AB och vd för OxyPharma, Han är styrelseordförande i Lipum AB och styrelseledamot i WntResearch AB, Annexin Pharmaceuticals AB och Tikomed AB.

"Henrik Lawaetz har efter genomförandet av den framgångsrika fas 1b-studien med Foxy-5 beslutat sig för att lämna sin position som vd. Han har betytt mycket för bolagets utveckling och jag önskar honom all lycka i framtiden. Det är glädjande att Ulf Björklund accepterat rollen som tillförordnad vd. Ulfs gedigna erfarenhet av bolagsledning och läkemedelsutveckling gör att vi utan att tappa tid och kraft kan fortsätta planeringen av den kommande fas 2-prövningen med Foxy-5, liksom utvecklingen i vårt prekliniska projekt Box-5", säger Peter Ström, styrelseordförande i WntResearch.

För att ytterligare stärka bolagets ledning kommer professor Tommy Andersson öka sitt engagemang i rollen som Chief Scientific Officer i bolaget. Dessutom kommer professor Nils Brünner, styrelseledamot och tidigare vd i WntResearch, att på konsultbasis bistå bolaget i samband med planeringen och initieringen av fas 2-studien.

"De övertygande resultat som Foxy-5 uppvisat i den nyligen avslutade fas 1b-studien och den framgångsrika uppskalningen av tillverkningsprocessen ger en stabil plattform inför den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten. Jag ser fram emot att tillfälligt ta över ledarskapet för WntResearch, och är tacksam för det stöd jag kommer få från Tommy Andersson, Nils Brünner och övriga kollegor", säger Ulf Björklund, tillförordnad vd, WntResearch.

För ytterligare information kontakta:

Peter Ström, styrelseordförande, WntResearch AB
E-mail: peter.strom@btinternet.com
Telefon: +46 73 715 35 87

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription