Press release from Companies

Published: 2017-09-04 12:14:56

WntResearch AB: Dagens notis från WntResearch innehåller felaktig information kring forskningsartikel

Tidigare under dagen publicerades en notis från WntResearch innehållande information om nya forskningsresultat, där länken till den aktuella vetenskapliga artikeln visat sig felaktig.

Artikeln har ännu ej hunnit publiceras i PLOS ONE.

Vi beklagar detta och kommer att publicera en korrekt länk till artikeln så snart den har publicerats i ovannämnda tidsskrift.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björklund, tf VD
E-mail: ulf@ub-consulting.se
Telefon: +46 70 667 0440

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearchs längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt indikerar biologisk aktivitet. Samtliga patienter har nyligen färdigbehandlats i en fas 1b-studie av Foxy-5 vid cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription