More from the company

Published: 2017-09-11 09:55:42

WntResearch AB: WntResearch: Som meddelats 4 september visar ny forskning att Foxy-5 motverkar spridning av prostatacancerceller

WntResearchs forskningschef, professor Tommy Andersson, har tillsammans med sin forskargrupp i ett samarbete med professor Anders Bjartells forskargrupp, båda vid Lunds universitet, publicerat en vetenskaplig artikel i tidskriften PLOS ONE. I artikeln beskrivs hur Foxy-5 motverkar prostatacancercellers spridning i en modell där behandlingen med Foxy-5 inte påbörjas förrän efter att en primär tumör har etablerats i prostata.

Studieresultaten visar att administration av Foxy-5, även om den påbörjas efter att primärtumörerna har etablerats, kraftigt hämmar spridning av humana tumörceller som introducerats i prostatakörteln på möss. Forskarna har använt denna modell då den på ett bättre sätt än andra efterliknar den kliniska verkligheten. Forskarna visar också i sitt experimentella arbete att den hämmande effekten på tumörspridning inte beror på en minskad tillväxt eller en ökad död av tumörcellerna, utan är kopplad till en minskad rörelse och invasionsförmåga hos tumörcellerna.

Den vetenskapliga artikeln kan nås via nedanstående länk:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184418

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björklund, tf vd, WntResearch AB
E-mail: ulf@ub-consulting.se
Telefon: 0706 670440

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11 september 2017.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearchs längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt indikerar biologisk aktivitet. Samtliga patienter har nyligen färdigbehandlats i en fas 1b-studie av Foxy-5 vid cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription