More from the company

Published: 2017-10-06 08:29:53

WntResearch AB: WntResearch investerarträffar i oktober 2017

WntResearch t.f. VD Ulf Björklund presenterar bolaget på två aktiviteter som Aktiespararna arrangerar, dels i Lund den 12 oktober samt i Stockholm den 17 oktober.

I Lund den 12 oktober sker presentationen kl. 18.30 - 19.00 på Elite Hotel Ideon. För fullständigt program samt anmälan, se här! (https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-lund-3)

I Stockholm den 17 oktober sker presentationen kl. 17.00 - 17.30 på Operaterrassen, Karl XII:s torg. För fullständigt program samt anmälan, se här! (https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-17-oktober)

Presentationerna livesänds på www.aktiespararna.se/tv/live

och ondemand på www.aktiespararna.se/tv/evenemang

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björklund, t.f. VD
Tel: +46 706 670 440
E-mail: ub@wntresearch.com

Om WntResearch AB

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB