More from the company

Published: 2017-10-11 08:00:00

WntResearch AB: WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 ingår bland "Research Highlights" i den välrenommerade tidskriften Nature Reviews Urology

WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 har omnämnts i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Reviews Urologys oktoberutgåva, 2017. Artikeln bygger på WntResearchs forskningschef professor Tommy Anderssons och professor Anders Bjartells samt deras respektive forskargruppers gemensamma artikel i PLOS ONE, vilken publicerades tidigare i höstas.

Nature Reviews Urology sammanfattar, i sektionen "Research Highlights", den vetenskapliga artikeln från PLOS ONE, vilken beskriver hur Foxy-5 härmar den endogena substansen Wnt-5a och visar lovande egenskaper i att kunna behandla prostatatumörer med låga eller obefintliga nivåer av Wnt-5a. Dessutom omnämns läkemedelskandidatens gynnsamma toxikologiska profil, vilken ger potential att kombinera den med andra behandlingar.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björklund, t.f. VD
Tel: +46 706 670 440
E-mail: ub@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat, Foxy-5, har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik, samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget. 
För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription