More from the company

Published: 2017-10-17 08:15:00

WntResearch AB: Kapital Partner publicerar analys av WntResearch

Kapital Partner i Danmark har gjort en analys av WntResearch. Igår den 16 oktober publicerade man analysen som kan läsas via bifogat pdf-dokument och man kan även se en intervju här: https://play.borsen.dk/social/59df400045628ff81720fb79

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björklund, t.f. VD
Tel: +46 706 670 440
E-mail: ub@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat, Foxy-5, har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik, samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget. 
För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group