Press release from Companies

Published: 2017-10-24 09:51:55

MenuCard AB: MenuCard: Lansering av MyRestaurant samt tjänsten med TAKEOUT och fler anslutna restauranger och företag

MenuCard AB ("MenuCard") meddelar härmed att bolaget lanserat restaurang-appen MyRestaurant samt att bolaget under veckan kommer att lansera TAKEOUT-tjänsten. Härutöver meddelar bolaget ett ökat antal anslutna restauranger och företag samt att bolaget under oktober haft sin hittills högsta aktivitet i form antal restaurangbesök och aktiva användare. 

Lansering av tjänster: MenuCard har tidigare under denna månad lanserat en restaurang-app (MyRestaurant) som gör samarbetet med MenuCard ännu mer flexibelt och attraktivt för restauranger. Genom MyRestaurant-appen får restaurangen direkt åtkomst till dess omsättning genom MenuCard, kommande evenemang, företagsanslutna medarbetare, möjlighet att justera öppettider och ge lojala kunder speciell rabatt.  Här tillkommer att MenuCard senare under denna vecka planerar att lansera TAKEOUT-tjänsten, vilket betyder att alla MenuCards användare framöver kan använda MenuCard på de 350 MenuCard-anslutna restaurangerna såväl som de cirka 200 kvalitetsrestauranger som är anslutna till TAKEOUT, i samband med beställning, betalning och leverans av mat till lunch, övertid eller privat bruk. Lösningen har varit under betatester bland utvalda kunder de senaste veckorna och återkopplingen har varit positiv.

Fler restauranger: MenuCard har sedan sommaren 2017 upplevt ytterligare tillströmning av restauranger. Det samlade antalet restauranger som är anslutna är nu 350 stycken, vilket är en ökning från 280 restauranger per den 30 juni 2017 (motsvarande en ökning med 25 procent). Härutöver för MenuCard en dialog med cirka 30 restauranger som bedöms vara anslutna innan årets slut. Därmed förstärks MenuCards utbud ytterligare för användarna.

Fler företag: MenuCard fortsätter att ingå avtal med nya företag. Mindre företag adresserar i större utsträckning ett intresse att ingå avtal och även dörrarna till de största företagen bedöms av styrelsen öppnas. MenuCard har vid detta pressmeddelandes datering avtal med hälften av företagen i danska C20-index, d.v.s. tio av de tjugo största danska börsnoterade verksamheterna. Vidare är bolaget i dialog om att ingå avtal med ytterligare två av företagen i danska C20-index. MenuCard har därmed i dagsläget 180 anslutna företag med totalt cirka 440 000 anställda (en ökning med cirka 20 procent från de 150 anslutna företagen den 30 juni 2017).

Stigande aktivitet: MenuCard har nu cirka 16 000 aktiva användare (en ökning med 28,5 procent från de 12 500 aktiva användare bolaget hade den 30 juni 2017). MenuCard meddelar samtidigt sin största och bästa månad under oktober 2017 där antalet restaurangbesök är tio procent högre än under den senaste rekordmånaden i juni 2017. Härtill innefattar rekordveckan nu 321 restaurangbesök (vecka 42), vilket är elva procent fler än det tidigare rekordet 289 restaurangbesök (vecka 26). Detta är särskilt glädjande eftersom sommarsäsongen, vilken upplevts vara den svagaste perioden för MenuCard under året, har avslutats.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar:

"Det är mycket tillfredsställande att vi upplever ytterligare framgång avseende alla parametrar. Jag ser mycket fram emot lanseringen av TAKEOUT-tjänsten samt lanseringen av våra samarbeten med Club Matas och GoGift. Sist men inte minst, så ser jag fram emot att vi iscensätter vår internationella expansion snarast", säger Kim Lykke Sommer. 

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk 

https://menucard.dk/ 

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017. 

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 180 företag som har över 440 000 anställda. MenuCard har även avtal med 350 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten 

Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB