Press release from Companies

Published: 2017-11-02 08:47:37

MenuCard AB: Flaggningsmeddelande

Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen i MenuCard AB ("MenuCard") har aktieägaren 1CT Equity II K/S:s innehav minskat till under tjugo procent av kapital.

1CT Equity II K/S är aktieägare i MenuCard. Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen om 2 920 880 nya B-aktier har 1CT Equity II K/S:s ägarandel minskat från
20,87 % av kapital och 33,52 % av röster till 15,38 % av kapital och 31,24 % av röster.

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk
https://www.menucard.dk/ 

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 180 företag som har över 440 000 anställda. MenuCard har även avtal med 350 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 

Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB