Press release from Companies

Published: 2017-12-01 08:30:00

WntResearch AB: WntResearch utser Peter Morsing till ny verkställande direktör

WntResearch AB meddelar idag att Peter Morsing utsetts till ny verkställande direktör. Han tillträder sin befattning med omedelbar verkan. Peter Morsing har lång erfarenhet av läkemedels- och affärsutveckling från ledande befattningar inom bland annat Vaccinogen och AstraZeneca.

Peter Morsing, PhD (f. 1958) var adjungerad professor i fysiologi 2003-2007 och har över 20 års erfarenhet av läkemedels- och affärsutveckling. Han har tidigare arbetat som Chief Operating Officer och Global Head and Vice President for Strategy and Business Development på Vaccinogen Inc. Dessförinnan var han under många år verksam inom AstraZeneca, bland annat som Search and Evaluation Director med ansvar för identifiering och utvärdering av nya terapeutiska metoder för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och metaboliska sjukdomar. Under sin tid på AstraZeneca ansvarande han även för globala licensaffärer, strategiska partnerskap och affärsutveckling inom områdena diabetes, njursjukdomar och fetma. Han har även arbetat som Portfolio Manager på Andra AP-fonden, med ansvar för utvärdering och förvaltning av investeringar inom läkemedels- och bioteknikbranschen. Peter Morsing har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Lunds universitet och tidigare akademiska positioner vid Göteborgs universitet, University of North Carolina, Lunds universitet och Yale University.

"Det är glädjande att kunna välkomna Peter Morsing som ny vd i WntResearch. Hans gedigna vetenskapliga bakgrund och mångåriga erfarenhet av läkemedels- och affärsutveckling kommer vara av stort värde för bolagets fortsatta utveckling. Jag vill samtidigt rikta ett tack till vår styrelseledamot Ulf Björklund för hans betydande insatser under tiden som tillförordnad verkställande direktör", säger WntResearchs styrelseordförande Peter Ström.

För ytterligare information kontakta:

Peter Ström, styrelseordförande, WntResearch AB
E-mail: peter.strom@btinternet.com
Telefon: 073-715 35 87

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2017.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik, samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription