Press release from Companies

Published: 2017-12-04 09:18:29

MenuCard AB: Ingår största bolagssamarbetsavtalet till dags dato

MenuCard AB ("MenuCard") har ingått sitt hittills största samarbetsavtal med ett stort börsnoterat bolag ("Partnern"). Därmed är MenuCard exklusivt restaurangprogram för 11 av de 20 största, noterade bolagen på börsen i Danmark. Det nya avtalet förväntas hjälpa MenuCard på väg mot de 50 000 aktiva användare som behövs för att nå break-even i Danmark under 2018.

MenuCards framtida intäkter till följd av avtalet är baserade på hur många av Partnerns anställda som ansluter sig till MenuCard-appen och deras konsumtion på MenuCard-anslutna restauranger. Partnern har fler än 10 000 anställda och har en samlad restaurangkonsumtion om över 20 miljoner DKK per år. Till detta tillkommer de anställdas privata restaurangbesök. Vid användning av MenuCard på anslutna restauranger erhålls en genomsnittlig rabatt om cirka 15 procent. MenuCard upprätthåller en genomsnittlig transaktionsavgift på cirka 3 - 5 % på alla transaktioner.

Partnern erhåller samtidigt stora administrativa fördelar eftersom de inte längre behöver upprätthålla en stor mängd individuella rabattavtal direkt med restauranger. Vidare uppnås administrativa fördelar genom förenklad hantering av betalning, samtidigt som MenuCard levererar statistik och data. Detta betyder att Partnern får större insyn i hur representation hanteras.

Arbetet med att ingå detta avtal har pågått i nästan tre år och avtalet träder i kraft omgående. Samarbetet implementeras ut mot Partnerns medarbetare över de kommande månaderna i överensstämmelse med en implementerings- och kommunikationsplan som Partnern har utarbetat i samarbete med MenuCard.

Partnern har fler än 100 internationella kontor, vilket betyder att inresande kollegor kommer att kunna använda MenuCards fulla funktionalitet till inspiration, vägvisning, bordsbokning och betalning när de är i Danmark. Vidare kommer medarbetarna på kommande MenuCard-marknader att kunna använda sig av tjänsten och fungera som dörröppnare till stora internationella marknader.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar:

"Stora saker tar tid och detta avtal har vi arbetat länge med. Därför är det med stolthet vi nu stärker vår unika position som det föredragna restaurangprogrammet bland Danmarks största företag. Vårt uppdrag om 'att digitalisera förhållandet mellan verksamheter och restauranger' är därmed ännu ett steg närmare sin realisering. Med avtalet har vi förberett för ett expansivt 2018 och samtidigt stärkt vårt grundunderlag för den kommande internationaliseringen."

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk 

https://menucard.dk/ 

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017. 

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 175 företag, som har över 450 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 500 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare också kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 

Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB