Press release from Companies

Published: 2018-01-16 12:08:56

MenuCard AB: Milstolpe uppnådd efter rekordantal anmälningar

Igår, den 15 januari 2018, lanserade MenuCard AB ("MenuCard") sin app för anställda på bolagets senaste flaggskeppskund. Som ett resultat av detta realiserade MenuCard över 1 500 anmälningar till tjänsten under loppet av en dag. Detta innebär även att MenuCard nu har passerat bolagets milstolpe om 20 000 aktiverade användare. MenuCard arbetar mot målsättningen att vid slutet av 2018 ha 50 000 användare.

Som meddelat den 22 december 2017 avslutade MenuCard 2017 på all-time high, med signifikanta förväntningar på 2018. Under 2017 har MenuCard dessutom investerat kraftigt i förberedelser för ytterligare acceleration både i antalet användare och i ökad användning av tjänsten under 2018, bland annat genom en förenklad anmälningsprocess. Det första starka tecknet på att dessa förberedelser gett resultat var det mycket stora antalet nyanmälningar till tjänsten från det senaste nya (ej namngivna) partnerföretaget till MenuCard som kunde ses under gårdagen.

Mer specifikt laddades MenuCard-appen ned av över 1 500 individuella anställda inom loppet av ett dygn hos bolagets senaste flaggskeppskund, med vilket MenuCard ingick avtal den 4 december 2017. Inom de senaste 90 dagarna har sammanlagt över 5 000 personer anmält sig till tjänsten vilket gör att MenuCard nu har över 21 000 användare. MenuCard arbetar mot målsättningen att vid slutet av 2018 ha 50 000 användare. Styrelsen bedömer att detta, i kombination med en ökad användarfrekvens, kan leda bolaget till break-even.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar: "Vi börjar nu skörda frukten av vår strävan att alltid leverera den bästa möjliga tjänsten till våra många medlemsföretag. Det inkluderar exempelvis en förenklad anmälningsprocess med speciella anmälningskoder, istället för manuell registrering av bolagsdata. Att registrera över 1 500 anställda på en dag ökar vår bas av aktiva användare med över sju procent. För oss utgör detta en signifikant milstolpe som understryker MenuCards nuvarande acceleration."MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 200 företag, som har över 450 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 550 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018.

Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB