More from the company

Published: 2018-02-15 08:00:00

WntResearch AB: WntResearch presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium

Bolagets VD Peter Morsing samt forskningschef Tommy Andersson kommer att presentera WntResearch på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium på Operaterassen I Stockholm den 7 mars, kl. 08.00.

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för tionde året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science & Healthcare branschen. Ca 400 åhörare samlas för att lyssna till 16 företag som på två dagar presenterar sina verksamheter, följt av en frågestund ledd av moderator Lars Frick, ekonomijournalist på Placera/Börsveckan.

Klicka här för anmälan!  (https://www.lyyti.fi/reg/Stockholm_Corporate_Finance_Life_Science_seminarium_den_67_mars_2018_8958) 

Presentationerna livesänds på https://financialhearings.com/event/10402

och man kan även i efterhand se WntResearchs presentation via https://tv.streamfabriken.com/2018-03-07-wnt-research

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: 0727 200711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 1b-studie har framgångsrikt genomförts på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget. 

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription