More from the company

Published: 2018-04-11 12:42:11

WntResearch AB: WntResearch presenterar på Aktiespararnas möte i Svedala kvällen 19 april

Bolagets VD Peter Morsing kommer att presentera WntResearch på Aktiespararnas träff i Svedala Hallen, Svedala. För anmälan och program, klicka här! (https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktietraff-med-beijer-ref-och-wntresearch) 

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: 0727 200711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 1b-studie har framgångsrikt genomförts på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget. 

För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription